• حذف پنج هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی از سوی دادستانی قزوین

    حذف پنج هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی از سوی دادستانی قزوین

    دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به اجرای پنج مرحله طرح پایش و پاکسازی، از حذف بیش از پنج هزار محتوای مجرمانه طی سال جاری از سوی معاونت فضای مجازی دادستانی قزوین خبر داد. به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین؛ حسین رجبی درخصوص اقدامات یکساله معاونت فضای مجازی دادستانی مرکز استان قزوین