• بیش از ۸۹ هزار تن کود یارانه‌ای در خراسان رضوی توزیع شد

    بیش از ۸۹ هزار تن کود یارانه‌ای در خراسان رضوی توزیع شد

    آرش آوان در خصوص توزیع کود شیمیایی یارانه‌ای در خراسان رضوی طی سال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۲ هزار و ۹۳۶ تن کود ازته، ۱۳ هزار ۳۰۱ تن کود فسفاته و ۳۷۱۷ تن کود پتاسه به صورت یارانه‌ای در استان توزیع شده است. وی افزود: بیشترین میزان کود یارانه‌ای در استان